เครื่องชั่งแสดงราคา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 3 KG.

2,850 ฿