เครื่องชั่งแสดงราคา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 30 KG.

5,500 ฿