เครื่องสไลด์กึ่งอัตโนมัติ 14 นิ้ว AF350GR-A

85,900 ฿