เครื่องบรรจุของเหลว แบบมือหมุน LFM-01

9,900 ฿ 6,900 ฿