Category Archives: เครื่องสไลด์หมู – เนื้อ

ทำไมต้องใช้เครื่องสไลด์ Kitchenmall

ทำไมต้องใช้เครื่องสไลด์ Kitchenmall 1

เครื่องสไลด์หมู Kitchen Mall  ใช้มอเตอร์วัสดุทองแดง ซึ่งมอเตอร์ทองแดงนี้จะให้ความทนทานต่อการใช้งานกว่ามอเตอร์อลูมิเนียมทั่วๆไปตามท้องตลาดซึ่งจะทำให้รับบตัวเครื่องทำงานร้อนกว่าปกติและอายุการใช้งานก็จะพังเร็วกว่า เพราะฉะนั้นมั่นใจกับเครื่องสไลด์หมู