Category Archives: เครื่องจ่ายน้ำหวาน เครื่องกดน้ำหวาน

ทำไมต้องใช้เครื่องจ่ายน้ำหวาน Kitchenmall

ทำไมต้องใช้เครื่องจ่ายน้ำหวาน Kitchenmall 1

เครื่องจ่ายน้ำหวาน เครื่องกดน้ำหวาน ร้าน Kitchenmall ต่างจากรุ่นอื่นๆ ในตลาด ช่วยกระจายความร้อนได้ดี ทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่า อายุการใช้งานยาวนานคอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของตู้จ่าย เราใช้คอมเพลสเซอร์ของ