Category Archives: รีวิวเครื่องคั้นน้ำผลไม้

ขอขอบคุณลูกค้า คุณอลิสา โสตถิโยธิน

ขอขอบคุณลูกค้า คุณอลิสา โสตถิโยธิน 1

ขอขอบคุณลูกค้า คุณอลิสา โสตถิโยธิน ที่ให้ความไว้วางใจทางร้าน Kitchenmall และเลือกซื้อสินค้าเครื่องคั้นน้ำผลไม้ไป ทางร้านมีความยินดี และพร้อมที่จะดูแลหลังการขาย ตลอดการใช้งาน