Category Archives: บทความเครื่องหั่น

จะเสียเงินจ้างพนักงานทำไมตั้งวันละ 300 – 400 บาท/คน แค่ใช้เครื่องหั่น kitchenmall ก็ประหยัดขึ้น

จะเสียเงินจ้างพนักงานทำไมตั้งวันละ 300 - 400 บาท/คน แค่ใช้เครื่องหั่น kitchenmall ก็ประหยัดขึ้น 1

ปัญหาเรื่องพนักงานลาออกกระทันหัน หรือลาออกบ่อยจนทำให้งานในครัวต้องสะดุด จะดีกว่าไหมถ้าหากเหล่าผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลในเปัญหาต่างๆนี้