ออกแบบครัวเบเกอรี 1

ออกแบบครัวเบเกอรี่

Bakery Kitchen Design

ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ออกแบบครัวเบเกอรี 2
ออกแบบครัวเบเกอรี 3
ออกแบบครัวเบเกอรี 4
ออกแบบครัวเบเกอรี 5

หัวใจสำคัญของครัวร้านเบเกอรี่

คำว่าเบเกอรี่ก็ค่อนข้างกว้างและหลากหลาย ทั้งเค้ก ขนมปัง แพสทรี ครัวซอง และอื่นๆ ในการทำเบเกอรี่จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่ใช้ สูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของร้าน เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ครัวของร้านที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับการผลิตเบเกอรี่ในเรื่องรสชาติ เนื้อสัมผัส และคุณภาพ ตลอดจนปริมาณการผลิตในปัจจุบัน โอกาสที่จะขยายและเติบโตในอนาคต