สิ่งที่ ” ลูกค้า “ จะได้รับ Kitchenmall

 • สินค้าที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 • กระบวนการผลิตสินค้าที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน

 • การพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา

 • ความใส่ใจจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการขาย

                 

 มาตรฐาน ” เครื่องสไลด์ “ วัดกันที่อะไร?

 • มาตรฐานใบมีดที่ผลิตจากเยอรมันสามารถเทียบกับใบมีดทั่วไปได้

 • เทคโนโลยีการหลอมใบมีด ต้องหลอม 5 – 6 ครั้ง ต่อ 1 ใบมีด

 • ลูกปืน SKF ของสวีเดน แข็งแรง ทนทาน มีโอริงกันน้ำ

 • การควบคุมขนาดเนื้อทุกชิ้นให้มีขนาดที่เท่ากัน ตามที่ลูกค้าต้องการ

 • ช่วยชดเวลาการใช้เครื่องให้ลูกค้าสามารถทำอย่างอื่นเพิ่มได้

 • และวัสดุเครื่องที่ประกอบด้วยสแตนเลส 304 จะปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

สิ่งที่ ” ลูกค้า “ จะได้รับจาก Kitchenmall 

 • สินค้าที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 • กระบวนการผลิตสินค้าที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน

 • การพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา

 • ความใส่ใจจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการขาย

 

มาตรฐาน ” เครื่องสไลด์ “ วัดกันที่อะไร?

 • มาตรฐานใบมีดที่ผลิตจากประเทศเยอรมันสามารถเทียบกับใบมีดทั่วไปได้

 • เทคโนโลยีการหลอมใบมีด ต้องหลอม
  5 – 6 ครั้ง ต่อ 1 ใบมีด

 • ลูกปืน SKF ของสวีเดน แข็งแรง ทนทาน
  มีโอริงกันน้ำ

 • การควบคุมขนาดเนื้อทุกชิ้นให้มีขนาดที่เท่ากัน
  ตามที่ลูกค้าต้องการ

 • ช่วยชดเวลาการใช้เครื่องให้ลูกค้าสามารถ
  ทำอย่างอื่นเพิ่มได้

 • และวัสดุเครื่องที่ประกอบด้วยสแตนเลส 304
  จะปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ทำไมต้องเครื่องสไลด์ KITCHENMALL

สิ่งที่ ” ลูกค้า “ จะได้รับจาก Kitchenmall 

   • สินค้าที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

   • กระบวนการผลิตสินค้าที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน

   • การพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา

   • ความใส่ใจจากพนักงานทั้งก่อนและหลังการขาย

     

มาตรฐาน ” เครื่องสไลด์ “ วัดกันที่อะไร?

   • มาตรฐานใบมีดที่ผลิตจากประเทศเยอรมันสามารถเทียบกับใบมีดทั่วไปได้

   • เทคโนโลยีการหลอมใบมีด ต้องหลอม 5 – 6 ครั้ง ต่อ 1 ใบมีด

   • ลูกปืน SKF ของสวีเดน แข็งแรง ทนทาน มีโอริงกันน้ำ

   • การควบคุมขนาดเนื้อทุกชิ้นให้มีขนาดที่เท่ากัน ตามที่ลูกค้าต้องการ

   • ช่วยชดเวลาการใช้เครื่องให้ลูกค้าสามารถทำอย่างอื่นเพิ่มได้

   • และวัสดุเครื่องที่ประกอบด้วยสแตนเลส 304 จะปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ทำไมต้องเครื่องสไลด์ KITCHENMALL

ทำไมต้องเครื่องสไลด์ KITCHENMALL

ทำไมต้องเครื่องสไลด์ KITCHENMALL

สำรอง 29
ลูกปืน SKF
ในส่วนของลูกปืน ที่ทำให้ลูกค้าหลายคนเปลี่ยนมาใช้ของ Kitchenmall เพราะเรานำลูกปืน SKF จากสวีเดนที่มีความทนทาน แข็งแรง อีกทั้งยังมีโอริงของลูกปืนมีคุณสมบัติในการกันน้ำมาใช้ ทำให้น้ำไม่ไปปะปนกับสารหล่อลื่นที่เคลือบลูกปืน
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 01
ใบมีดสแตนเลส 304
ใบมีดเกรดคุณภาพที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน เป็นใบมีดที่ผลิตจากสแตนเลส 304 ผ่านมาตรฐานการผลิตของเยอรมัน ซึ่งจะมี “ความคงทนและอายุการใช้งาน” มากกว่า ใบมีดทั่วๆ ไปเนื่องจากเทคโนโลยีการหลอมใบมีดจากเยอรมันสามารถหลอมได้ถึง 5 – 6 ครั้ง ต่างจากเทคโนโลยีอื่นๆ ที่หลอมใบมีดได้เพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 02
หินลับมีด
เครื่องสไลด์ของ kitchenmall มีหินลับมีดที่ติดมากับตัวเครื่อง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน ความคมของใบมีดและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องมานั่งถอดใบมีดมาลับเองในกรณีที่เกิดการสึกหรอ
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 01
ใบมีดสแตนเลส 304
ใบมีดเกรดคุณภาพที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน เป็นใบมีดที่ผลิตจากสแตนเลส 304 ผ่านมาตรฐานการผลิตของเยอรมัน ซึ่งจะมี “ความคงทนและอายุการใช้งาน” มากกว่า ใบมีดทั่วๆ ไปเนื่องจากเทคโนโลยีการหลอมใบมีดจากเยอรมันสามารถหลอมได้ถึง 5 – 6 ครั้ง ต่างจากเทคโนโลยีอื่นๆ ที่หลอมใบมีดได้เพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 02
หินลับมีด
เครื่องสไลด์ของ kitchenmall มีหินลับมีดที่ติดมากับตัวเครื่อง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน ความคมของใบมีดและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องมานั่งถอดใบมีดมาลับเองในกรณีที่เกิดการสึกหรอ
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 01
ใบมีดสแตนเลส 304
ใบมีดเกรดคุณภาพที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน เป็นใบมีดที่ผลิตจากสแตนเลส 304 ผ่านมาตรฐานการผลิตของเยอรมัน ซึ่งจะมี “ความคงทนและอายุการใช้งาน” มากกว่า ใบมีดทั่วๆ ไปเนื่องจากเทคโนโลยีการหลอมใบมีดจากเยอรมันสามารถหลอมได้ถึง 5 – 6 ครั้ง ต่างจากเทคโนโลยีอื่นๆ   ที่หลอมใบมีดได้เพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 02
หินลับมีด
เครื่องสไลด์ของ kitchenmall มีหินลับมีดที่ติดมากับตัวเครื่อง เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน ความคมของใบมีดและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องมานั่งถอดใบมีดมาลับเองในกรณีที่เกิดการสึกหรอ
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 03
ฐานรองเนื้อกว้าง
ฐานลองเนื้อของเครื่องสไลด์ มีความกว้างถึง 29 cm ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสไลด์เนื้อได้ครั้งละมากๆ ประหยัดแรงและเวลา
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 04
ระบบอัตโนมัติ
ในรุ่นออโต้ จะเป็นระบบการสไลด์แบบอัตโนมัติ โดยจะมีรางที่คอยทำหน้าที่เลื่อนแท่นยึดเนื้อให้เข้าหาใบมีด ช่วยประหยัดแรงและเวลา อีกทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 03
ฐานรองเนื้อกว้าง
ฐานลองเนื้อของเครื่องสไลด์ มีความกว้างถึง    29 cm ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสไลด์เนื้อได้ครั้งละมากๆ ประหยัดแรงและเวลา
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 04
ระบบอัตโนมัติ
ในรุ่นออโต้ จะเป็นระบบการสไลด์แบบอัตโนมัติ   โดยจะมีรางที่คอยทำหน้าที่เลื่อนแท่นยึดเนื้อให้เข้าหาใบมีด ช่วยประหยัดแรงและเวลา อีกทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 05
ด้ามจับ
       ผลิตจากวัสดุพลาสติกคุณภาพ ให้แข็งแรง เข้ารูปทรงง่ายต่อการจั
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 06
ปรับความหนาบางได้
   เครื่องสไลด์ของร้านเรา สามารถปรับความหนาบางได้ตั้งแต่
0 – 18 ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดของเนื้อที่ได้ตามที่ต้องการ
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 05
ด้ามจับ
       ผลิตจากวัสดุพลาสติกคุณภาพ
ให้แข็งแรง เข้ารูปทรง
ง่ายต่อการจั
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 06
ปรับความหนาบางได้
   เครื่องสไลด์ของร้านเรา สามารถปรับความหนาบางได้ตั้งแต่ 0 – 18 ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดของเนื้อที่ได้ตามที่ต้องการ
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 07
ความปลอดภัย
ด้วยปุ่มของ เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู ที่ใช้ในการหยุดการทำงานของเครื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดการชะงักของใบมีดในขณะทำการสไลด์ หรือ อื่นๆ
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 08
แท่นยึดวัตถุดิบ
มาพร้อมสปริง ที่มีส่วนช่วยในการกดหรือยึดวัตถุดิบให้ไม่ขยับหรือช่วยไม่ให้วัตถุดิบลื่นระหว่างที่ทำการสไลด์
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 07
ความปลอดภัย
ด้วยปุ่มของเครื่องสไลด์เนื้อเครื่องสไลด์หมูที่ใช้ในการหยุดการทำงานของเครื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดการชะงักของใบมีดในขณะทำการสไลด์ หรือ อื่นๆ
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 08
แท่นยึดวัตถุดิบ
มาพร้อมสปริง ที่มีส่วนช่วยในการกดหรือยึดวัตถุดิบให้ไม่ขยับหรือช่วยไม่ให้วัตถุดิบลื่นระหว่างที่ทำการสไลด์
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 08
 ลูกปืน SKF จากสวีเดน
ลูกปืนของ เครื่องสไลด์เนื้อ และ เครื่องสไลด์หมู ของเราสามารถทนต่อแรงเสียดทาน อีกทั้งยังสามารถทนความร้อนได้ดีกว่าลูกปืนทั่วไป โอริงของลูกปืนมีคุณสมบัติในการกันน้ำ ทำให้น้ำไม่ไปปะป่นกับสารหล่อลื่นที่เคลือบลูกปืน
เครื่องสไลด์หมู 09
มอเตอร์ทองแดง
มอเตอร์ทองแดงที่จะช่วยในการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความแข็งแรง และยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่ามอเตอร์ที่เป็นอะลูมิเนียมทั่วไป ที่มีปัญหาตรงจุดข้อต่อใช้ไปแล้วจะเกิดอาการหลวมเอง ทำให้อายุการใช้งานไม่ยาวนาน รวมถึงเสียงดังกว่ามอเตอร์ที่เป็นทองแดง
 
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 08
 ลูกปืน SKF จากสวีเดน
ลูกปืนของ เครื่องสไลด์เนื้อ และ เครื่องสไลด์หมู ของเราสามารถทนต่อแรงเสียดทาน อีกทั้งยังสามารถทนความร้อนได้ดีกว่าลูกปืนทั่วไป โอริงของลูกปืนมีคุณสมบัติในการกันน้ำ ทำให้น้ำไม่ไปปะป่นกับสารหล่อลื่นที่เคลือบลูกปืน
เครื่องสไลด์หมู 09
มอเตอร์ทองแดง
มอเตอร์ทองแดงที่จะช่วยในการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความแข็งแรง และยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่ามอเตอร์ที่เป็นอะลูมิเนียมทั่วไป ที่มีปัญหาตรงจุดข้อต่อใช้ไปแล้วจะเกิดอาการหลวมเอง ทำให้อายุการใช้งานไม่ยาวนาน รวมถึงเสียงดังกว่ามอเตอร์ที่เป็นทองแดง
 
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 10
1. ชิ้นเนื้อเท่ากันทุกชิ้น ตั้งแต่ชิ้นแรกจนชิ้นสุดท้าย     2. เศษเนื้อเหลือน้อย ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม
3. ปลอดภัยด้วย ปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน    4. สไลด์ได้แม้อุณหภูมิวัตถุดิบต่ำ

โปรโมชั่นพิเศษ

 
 

โปรโมชั่นพิเศษ

 
 
1. ชิ้นเนื้อเท่ากันทุกชิ้น ตั้งแต่ชิ้นแรกจนชิ้นสุดท้าย
2. เศษเนื้อเหลือน้อย ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม
3. ปลอดภัยด้วย ปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน
4. สไลด์ได้แม้อุณหภูมิวัตถุดิบต่ำ

โปรโมชั่นพิเศษ

 
 

 KITCHENMALL
เรามีผ่อน 0% ให้ลูกค้าแล้ว
นานสูงสุด 10 เดือน

สำรอง 30

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด**

สำรอง 31
สำรอง 32
สำรอง 33
สำรอง 34
สำรอง 35
สำรอง 36
สำรอง 31
สำรอง 32
สำรอง 33
สำรอง 34

 KITCHENMALL
เรามีผ่อน 0% ให้ลูกค้าแล้ว
นานสูงสุด 10 เดือน

สำรอง 30

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด**

สำรอง 35
สำรอง 43
สำรอง 31
สำรอง 32
สำรอง 46
สำรอง 47

 KITCHENMALL
เรามีผ่อน 0% ให้ลูกค้าแล้ว
นานสูงสุด 10 เดือน

สำรอง 30

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด**

สำรอง 35
สำรอง 36

สินค้าภายในหมวดหมู่สไลด์

สินค้าภายในหมวดหมู่สไลด์

ลดราคา!
Original price was: 105,900 ฿.Current price is: 91,900 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 77,500 ฿.Current price is: 61,900 ฿.
ลดราคา!

เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

เครื่องสไลด์ Mini

Original price was: 3,200 ฿.Current price is: 2,700 ฿.
ลดราคา!

เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

เครื่องสไลด์แนวนอน แบบ 4 ช่อง AZ-4IN1

Original price was: 265,000 ฿.Current price is: 229,000 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 105,900 ฿.Current price is: 91,900 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 77,500 ฿.Current price is: 61,900 ฿.
ลดราคา!

เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

เครื่องสไลด์ Mini

Original price was: 3,200 ฿.Current price is: 2,700 ฿.
ลดราคา!

เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

เครื่องสไลด์แนวนอน แบบ 4 ช่อง AZ-4IN1

Original price was: 265,000 ฿.Current price is: 229,000 ฿.

สินค้าภายในหมวดหมู่สไลด์

ลดราคา!
Original price was: 105,900 ฿.Current price is: 91,900 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 77,500 ฿.Current price is: 61,900 ฿.
ลดราคา!

เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

เครื่องสไลด์ Mini

Original price was: 3,200 ฿.Current price is: 2,700 ฿.
ลดราคา!

เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

เครื่องสไลด์แนวนอน แบบ 4 ช่อง AZ-4IN1

Original price was: 265,000 ฿.Current price is: 229,000 ฿.

ฟรีบริการจาก Kitchenmall

บริการจาก Kitchenmall

สินค้าภายในหมวดหมู่สไลด์

ลดราคา!

เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

เครื่องสไลด์ Mini

Original price was: 3,200 ฿.Current price is: 2,700 ฿.
ลดราคา!

เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

เครื่องสไลด์แนวนอน แบบ 4 ช่อง AZ-4IN1

Original price was: 265,000 ฿.Current price is: 229,000 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 77,500 ฿.Current price is: 61,900 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 105,900 ฿.Current price is: 91,900 ฿.

บริการจาก Kitchenmall

ฟรีบริการจาก Kitchenmall

บริการจาก Kitchenmall

ฟรี บริการทดลองเครื่อง 
ลูกค้าสามารถนำวัตถุดิบ
มาทดลองใช้งานกับเครื่องได้ที่หน้าร้าน

ฟรี บริการข้อมูลในการขอ อย.
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณะสุข

ฟรี แนะนำธุรกิจ
มีคอร์สการเริ่มต้นธุรกิจ
(Facebook,ยิงโฆษณา,Content)

ฟรี บริการเครื่องสำรอง
เครื่องเสียไม่ต้องรอซ่อมทางร้าน
มีบริการเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อม

ฟรี เงื่อนไขการรับประกัน
บริการตรวจเช็คสภาพ
สินค้าตลอดการใช้งาน 1 ปี

ฟรี บริการขนส่ง
เฉพาะในกรุงเทพ และ ปริมณทล
*รับประกันสินค้าตลอดการขนส่ง

บริการจาก Kitchenmall

บริการจาก Kitchenmall

ฟรี บริการทดลองเครื่อง 
ลูกค้าสามารถนำวัตถุดิบ
มาทดลองใช้งานกับเครื่องได้ที่หน้าร้าน

ฟรี บริการข้อมูลในการขอ อย.
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณะสุข

ฟรี แนะนำธุรกิจ
มีคอร์สการเริ่มต้นธุรกิจ
(Facebook,ยิงโฆษณา,Content)

ฟรี บริการเครื่องสำรอง
เครื่องเสียไม่ต้องรอซ่อมทางร้าน
มีบริการเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อม

ฟรี เงื่อนไขการรับประกัน
บริการตรวจเช็คสภาพ
สินค้าตลอดการใช้งาน 1 ปี

ฟรี บริการขนส่ง
เฉพาะในกรุงเทพ และ ปริมณทล
*รับประกันสินค้าตลอดการขนส่ง

สินค้าภายในหมวดหมู่สไลด์

ลดราคา!

เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

เครื่องสไลด์ Mini

Original price was: 3,200 ฿.Current price is: 2,700 ฿.
ลดราคา!

เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

เครื่องสไลด์แนวนอน แบบ 4 ช่อง AZ-4IN1

Original price was: 265,000 ฿.Current price is: 229,000 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 77,500 ฿.Current price is: 61,900 ฿.
ลดราคา!
Original price was: 105,900 ฿.Current price is: 91,900 ฿.

บริการจาก Kitchenmall

บริการจาก Kitchenmall

ฟรีบริการจาก Kitchenmall

ฟรี บริการทดลองเครื่อง 
ลูกค้าสามารถนำวัตถุดิบ
มาทดลองใช้งานกับเครื่องได้ที่หน้าร้าน

ฟรี บริการข้อมูลในการขอ อย.
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณะสุข

ฟรี แนะนำธุรกิจ
มีคอร์สการเริ่มต้นธุรกิจ
(Facebook,ยิงโฆษณา,Content)

ฟรี บริการเครื่องสำรอง
เครื่องเสียไม่ต้องรอซ่อมทางร้าน
มีบริการเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อม

ฟรี เงื่อนไขการรับประกัน
บริการตรวจเช็คสภาพ
สินค้าตลอดการใช้งาน 1 ปี

สำรอง 86

สินค้า เครื่องสไลด์ ยอดนิยม

สินค้า เครื่องสไลด์ ยอดนิยม

สินค้าเครื่องสไลด์ยอดนิยม

เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู

อัตโนมัติ 10 นิ้ว

 มอเตอร์ทองแดง 240 W และ 300 W มอเตอร์ทองแดงกำลังสูงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตัวเครื่องไม่ร้อน ลูกปืนในมอเตอร์เกรดนำเข้าใบมีสแตนเลส Vanshin GERMANY สแตนเลส 304 ใบมีดมีความคมสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู ปรับความหนา-บางได้ตั้งแต่ 0-17 มิลลิเมตร ช่วยให้ยืดหยุนในการใช้งานสไลด์สินค้าได้หลายแบบหลายชนิดตามความเหมาะสม สไลด์เนื้อได้หน้ากว้างสุดถึง 17 เซนติเมตร ได้เนื้อหน้ากว้างดูชิ้นใหญ่น่ากินสุดๆ เหมาะสำหรับสไลด์เบคอนที่เป็นชิ้นยาวๆ และเนื้อที่ต้องการหน้ากว้างแบบพิเศษที่วางเนื้อแบบใหม่เอียง 45 องศา ช่วยผ่อนแรงในการดันเนื้อเข้าหาใบมีดด้วยน้ำหนักหมูที่เอียงจะตกลงมาสู่ใบมีดเองทำให้ไม่ต้องออกแรง

เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู

กึ่งอัตโนมัติ 12 นิ้ว

  มอเตอร์ทองแดง 270 W มอเตอร์ทองแดง กำลังสูงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตัวเครื่องไม่ร้อน ทนทานลูกปืนในมอเตอร์เกรดนำเข้าทนทาน ใบมีสแตนเลส Vanshin GERMANY สแตนเลส 304 ใบมีดมีความคมสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู ปรับความหนาบางได้ตั้งแต่ 0-18 มิลลิเมตร ช่วยให้ยืดหยุนในการใช้งานสไลด์สินค้าได้หลายแบบหลายชนิดตากความเหมาะ สมสามารถไลด์เนื้อได้หน้ากว้างสุดๆถึง 29 เซนติเมตร ได้เนื้อหน้ากว้างดูชิ้นใหญ่หน้ากินสุดๆเหมาะสำหรับสไลด์เบคอนที่เป็นชิ้นยาวๆและเนื้อหน้ากว้างแบบพิเศษ ที่วางเนื้อแบบใหม่เอียง 45 องศา ช่วยผ่อนแรงในการดันเนื้อเข้าหาใบมีด

เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู

กึ่งอัตโนมัติ 10 นิ้ว

มอเตอร์ทองแดง 240 W มอเตอร์ทองแดง กำลังสูงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตัวเครื่องไม่ร้อน ทนทานลูกปืนในมอเตอร์เกรดนำเข้าทนทาน ใบมีสแตนเลส Vanshin GERMANY สแตนเลส 304ใบมีดมีความคมสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู ปรับความหนาบางได้ตั้งแต่ 0-17 มิลลิเมตร ช่วยให้ยืดหยุนในการใช้งานสไลด์สินค้าได้หลายแบบหลายชนิดตากความเหมาะสมสไลด์เนื้อได้หน้ากว้างสุดๆถึง 17 เซนติเมตร ได้เนื้อหน้ากว้างดูชิ้นใหญ่หน้ากินสุดๆเหมาะสำหรับสไลด์เบคอนที่เป็นชิ้นยาวๆและเนื้อที่ต้องการหน้ากว้างแบบพิเศษ ที่วางเนื้อแบบใหม่เอียง 45 องศา 

สำรอง 93
เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู ขนาดเล็ก

  ใช้สไลด์เนื้อ เนื้อวัว เนื้อไก่ ขนาดใบมีด 190 MM. แข็งแรงทนทานขนย้ายง่าย มีระบบเซฟตี้รุ่นใหม่ ปลอดภัยเวลาทำงาน มีใบมีดสแตนเลสสตีลคุณภาพสูง ตัวเครื่องทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอย คุณภาพสูง ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่าย เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู สามารถปรับความหนาความบางของเนื้อได้ตั้งแต่ 0 – 20 MM. ชิ้นเนื้อที่หั่นออกมาสวยเสมอกันทุกชิ้น กำลังการผลิตสูง ลดเวลาการเตรียมอาหารใช่ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ภายในบ้านที่มีครอบครัวขนาดเล็ก

สำรอง 94

เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู

แบบมือฐานตรง

สามารถใช้หั่นเนื้อ, เนื้อไก่, เนื้อแช่แข็ง, เบคอน, ผักผลไม้ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายสามารถตั้งความหนา-บาง ของชื้นเนื้อที่หั่นได้ตั้งแต่ 0.2 – 8 มิลลิเมตร ด้วยการหมุนแหวนที่ใบมีดใช้งานง่าย ทำความสะอาดง่าย ขนย้ายสะดวกใบมีดคมหั่นชิ้นเนื้อได้อย่างง่ายดาย ใบมีดสามารถถอดออกมาลับคมได้

เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู

อัตโนมัติ 12 นิ้ว

มอเตอร์ทองแดง 270W และ 450W มอเตอร์ทองแดง กำลังสูงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตัวเครื่องไม่ร้อน ทนทานลูกปืนในมอเตอร์เกรดนำเข้าทนทาน ใบมีสแตนเลส Vanshin GERMANY สแตนเลส 304 ใบมีดมีความคมสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ปรับความหนาบางได้ตั้งแต่ 0-18 มิลลิเมตร ช่วยให้ยืดหยุ่นในการใช้งานสไลด์สินค้าได้หลายแบบหลายชนิดตามความเหมาะสม สไลด์เนื้อได้หน้ากว้างสุดๆถึง 29 เซนติเมตร ได้เนื้อหน้ากว้างดูชิ้นใหญ่น่ากินสุดๆเหมาะสำหรับสไลด์เบคอนที่เป็นชิ้นยาวๆและเนื้อที่ต้องการหน้ากว้างแบบพิเศษที่วางเนื้อแบบใหม่เอียง 45 องศา ช่วยผ่อนแรงในการดันเนื้อเข้าหาใบมีดด้วยน้ำหนักหมูที่เอียงจะตกลงมาสู่ใบมีดเองทำให้ไม่ต้องออกแรงเพิ่มในการดันเนื้อเพิ่มที่ให้ใช้งานต่อเนื่อง

เครื่องสไลด์อัตโนมัติ 10 นิ้ว

 มอเตอร์ทองแดง 240 W และ 300 W มอเตอร์ทองแดงกำลังสูงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตัวเครื่องไม่ร้อน ลูกปืนในมอเตอร์เกรดนำ เข้าใบมีสแตนเลส Vanshin GERMANY สแตนเลส 304 ใบมีดมีความคมสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ปรับความหนา-บางได้ตั้งแต่ 0-17 มิลลิเมตร ช่วยให้ยืดหยุนในการใช้งานสไลด์สินค้าได้หลายแบบหลายชนิดตามความเหมาะสม สไลด์เนื้อได้หน้ากว้างสุดถึง 17 เซนติเมตร ได้เนื้อหน้ากว้างดูชิ้นใหญ่น่ากินสุดๆ เหมาะสำหรับสไลด์เบคอนที่เป็นชิ้นยาวๆ และเนื้อที่ต้องการหน้ากว้างแบบพิเศษที่วางเนื้อแบบใหม่เอียง 45 องศา ช่วยผ่อนแรงในการดันเนื้อเข้าหาใบมีดด้วยน้ำหนักหมูที่เอียงจะตกลงมาสู่ใบมีดเองทำให้ไม่ต้องออกแรง

เครื่องสไลด์กึ่งอัตโนมัติ 12 นิ้ว

  มอเตอร์ทองแดง 270 W มอเตอร์ทองแดง กำลังสูงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตัวเครื่องไม่ร้อน ทนทานลูกปืนในมอเตอร์เกรดนำเข้าทนทาน ใบมีสแตนเลส Vanshin GERMANY สแตนเลส 304 ใบมีดมีความคมสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ปรับความหนาบางได้ตั้งแต่ 0-18 มิลลิเมตร ช่วยให้ยืดหยุนในการใช้งานสไลด์สินค้าได้หลายแบบหลายชนิดตากความเหมาะ สมสามารถไลด์เนื้อได้หน้ากว้างสุดๆถึง 29 เซนติเมตร ได้เนื้อหน้ากว้างดูชิ้นใหญ่หน้ากินสุดๆเหมาะสำหรับสไลด์เบคอนที่เป็นชิ้นยาวๆและเนื้อหน้ากว้างแบบพิเศษ ที่วางเนื้อแบบใหม่เอียง 45 องศา ช่วยผ่อนแรงในการดันเนื้อเข้าหาใบมีด

เครื่องสไลด์กึ่งอัตโนมัติ 10 นิ้ว

มอเตอร์ทองแดง 240 W มอเตอร์ทองแดง กำลังสูงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตัวเครื่องไม่ร้อน ทนทานลูกปืนในมอเตอร์เกรดนำเข้าทนทาน ใบมีสแตนเลส Vanshin GERMANY สแตนเลส 304ใบมีดมีความคมสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ปรับความหนาบางได้ตั้งแต่ 0-17 มิลลิเมตร ช่วยให้ยืดหยุนในการใช้งานสไลด์สินค้าได้หลายแบบหลายชนิดตากความเหมาะสมสไลด์เนื้อได้หน้ากว้างสุดๆถึง 17 เซนติเมตร ได้เนื้อหน้ากว้างดูชิ้นใหญ่หน้ากินสุดๆเหมาะสำหรับสไลด์เบคอนที่เป็นชิ้นยาวๆและเนื้อที่ต้องการหน้ากว้างแบบพิเศษ ที่วางเนื้อแบบใหม่เอียง 45 องศา 

สำรอง 93

เครื่องสไลด์เนื้อ สไลด์หมู ขนาดเล็ก

  ใช้สไลด์เนื้อ เนื้อวัว เนื้อไก่ ขนาดใบมีด 190 MM. แข็งแรงทนทานขนย้ายง่าย มีระบบเซฟตี้รุ่นใหม่ ปลอดภัยเวลาทำงาน มีใบมีดสแตนเลสสตีลคุณภาพสูง ตัวเครื่องทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอย คุณภาพสูง ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่าย ความหนาความบางของเนื้อได้ตั้งแต่ 0 – 20 MM. ชิ้นเนื้อที่หั่นออกมาสวยเสมอกันทุกชิ้น กำลังการผลิตสูง ลดเวลาการเตรียมอาหารใช่ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ภายในบ้านที่มีครอบครัวขนาดเล็ก

สำรอง 94

เครื่องสไลด์เนื้อแบบมือฐานตรง

สามารถใช้หั่นเนื้อ, เนื้อไก่, เนื้อแช่แข็ง, เบคอน, ผักผลไม้ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายสามารถตั้งความหนา-บาง ของชื้นเนื้อที่หั่นได้ตั้งแต่ 0.2 – 8 มิลลิเมตร ด้วยการหมุนแหวนที่ใบมีดใช้งานง่าย ทำความสะอาดง่าย ขนย้ายสะดวกใบมีดคมหั่นชิ้นเนื้อได้อย่างง่ายดาย ใบมีดสามารถถอดออกมาลับคมได้

เครื่องสไลด์อัตโนมัติ 12 นิ้ว

มอเตอร์ทองแดง 270W และ 450W มอเตอร์ทองแดง กำลังสูงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานตัวเครื่องไม่ร้อน ทนทานลูกปืนในมอเตอร์เกรดนำเข้าทนทาน ใบมีสแตนเลส Vanshin GERMANY สแตนเลส 304 ใบมีดมีความคมสูง คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ปรับความหนาบางได้ตั้งแต่ 0-18 มิลลิเมตร ช่วยให้ยืดหยุ่นในการใช้งานสไลด์สินค้าได้หลายแบบหลายชนิดตามความเหมาะสม สไลด์เนื้อได้หน้ากว้างสุดๆถึง 29 เซนติเมตร ได้เนื้อหน้ากว้างดูชิ้นใหญ่น่ากินสุดๆเหมาะสำหรับสไลด์เบคอนที่เป็นชิ้นยาวๆและเนื้อที่ต้องการหน้ากว้างแบบพิเศษที่วางเนื้อแบบใหม่เอียง 45 องศา ช่วยผ่อนแรงในการดันเนื้อเข้าหาใบมีดด้วยน้ำหนักหมูที่เอียงจะตกลงมาสู่ใบมีดเองทำให้ไม่ต้องออกแรงเพิ่มในการดันเนื้อเพิ่มที่ให้ใช้งานต่อเนื่อง

เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 16
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 17
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 18
เครื่องสไลด์หมู เครื่องสไลด์เนื้อ 19

คำถามที่พบบ่อย เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องสไลด์หมู

เครื่องสไลด์สามารถหั่นหมูสดได้ไหม ?
เครื่องสไลด์เหมาะสำหรับหมูแช่แข็งค่ะ ไม่แนะนำให้สไลด์หมูสดเพราะจะกำหนดหนาบางไม่ได้และแผ่นหมูสไลด์ออกมาไม่สวยเท่ากับแบบแช่แข็ง
เครื่องสไลด์กึ่งออโต้ กับออโต้ ต่างกันอย่างไร ?
เครื่องสไลด์กึ่งออโต้ มีมอเตอร์ 1 ตัว คือมอเตอร์ใบมีด ใบมีดจะทำงานอัตโนมัติแต่ผู้ใช้ต้องจับฐานสไลด์และสไลด์เนื้อเอง ส่วนเครื่องสไลด์ออโต้จะมีมอเตอร์ 2 ตัว เป็นมอเตอร์ใบมีด และมอเตอร์ฐานสไลด์สามารถล็อคเนื้อแล้วเปิดสวิตต์ให้เครื่องทำงานสามารถสไลด์อัตโนมัติได้เลยโดยผู้ใช้ไม่ต้องออกแรงสไลด์
จะใช้เครื่องสไลด์ ขนาดไหนดีถึงเหมาะกับร้าน ?
โดยเฉลี่ยถ้าสไลด์เนื้อวันละ 20-40 กิโลกรัม จะใช้เครื่องสไลด์กึ่งอัตโนมัติ 10 นิ้วถ้า 40-80 กิโลกรัม เป็นเครื่องสไลด์กึ่งอัตโนมัติ 12 นิ้ว ถ้าต้องการความเร็ว ทางร้านแนะนำเป็นเครื่องสไลด์อัตโนมัติเพราะจะใช้เวลาที่คงที่ และประหยัดเวลา ช่วยประหยัดเวลาและแรงได้อย่างมาก
เครื่องสไลด์ปรับความหนา-บางได้ไหม ?
เครื่องสไลด์สามารถปรับหนาบางได้ค่ะ ปรับได้ตั้งแต่ 0.5-18 มม.
ถ้าจะใช้หั่นหมูกระทะ หมูแกง ใช้เครื่องสไลด์ได้ไหม ?
ไม่แนะนำค่ะ เนื่องจากหมูกระทะ หมูแกง หมูราดหน้า เป็นการนำหมูสดมาหั่นเป็นชิ้นๆ  แนะนำให้ใช้เป็นเครื่องหั่นค่ะ ตัวเครื่องสไลด์เหมาะกับหมูแช่แข็ง เช่น หมูชาบู สไลด์ทีละแผ่น
ตัวเครื่องทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง ?
ตัวเครื่องทำมาจากอลูมิเนียม ส่วนใบมีดทำมาจากสแตนเลสจากเยอรมัน
เครื่องรับประกันกี่ปี ระหว่างส่งซ่อมมีเครื่องสำรองให้ไหม ?
สินค้ารับประกัน 1 ปี กรณีเครื่องต้องส่งซ่อมหรือตรวจเช็ค ทางร้านมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอ (มัดจำเครื่องสำรองกึ่งออโต้ 4,000 บาท มัดจำเครื่องสำรองออโต้ 5,000 บาท)
ถ้าเครื่องเสียมีอะไหล่ขายแยกไหม ?
มีค่ะ เรามีอะไหล่จำหน่ายตลอด มีทีมช่างชำนาญการดูแลในกรณีส่งซ่อม และมีบริการหลังการขายค่ะ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

สำรอง 107
สำรอง 108
สำรอง 109
สำรอง 110

ใบรับประกัน และ โรงงานการผลิต

สำรอง 111
สำรอง 112
สำรอง 113
สำรอง 114
สำรอง 115
สำรอง 116
สำรอง 117

บทความ เครื่องสไลด์หมู-เนื้อ

แบรนด์ลูกค้าที่ไว้วางใจ Kitchenmall

สำรอง 118
สำรอง 119

รีวิวจากลูกค้า

สำรอง 120
สำรอง 121
สำรอง 122
สำรอง 123
สำรอง 124
สำรอง 125