บริการแนะนำธุรกิจ 1
บริการแนะนำธุรกิจ 2
บริการแนะนำธุรกิจ 3

แนะนำธุรกิจเบื้องต้น

1.การโฆษณาและสร้าง content บน facebook

          การสร้างโฆษณา Content ให้คนติดตามเพจคุณ

          แนะนำกิจกรรม Promotional Content เช่นการสร้างกิจกรรม ลดแลก แจก แถม

2.การสร้าง Line@ และ Broadcast

          การสร้างกิจกรรม Broadcast Promotion ส่งเสริมการขาย

3.การสร้าง Channel Youtube

          การสร้างสื่อเคลื่อนไหวให้น่าสนใจ ในการส่งเสริมการขาย