บริการทดลองใช้เครื่องก่อนตัดสินใจซื้อ

 ลูกค้าสามารถนำวัตถุดิบของลูกค้ามาทดลองกับเครื่องที่ลูกค้าสนใจได้ที่โชว์รูมของเราได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ แนะนำให้ลูกค้าโทรแจ้งนัดวันและเวลากับทางฝ่ายขายก่อนนำวัตถุดิบเข้ามาทดลอง ทางเราจะจัดคิวเตรียมสินค้าให้กับลูกค้าล่วงหน้า)
บริการทดลองเครื่อง 1
บริการทดลองเครื่อง 2
บริการทดลองเครื่อง 3
บริการทดลองเครื่อง 4
บริการทดลองเครื่อง 5
บริการทดลองเครื่อง 6