บริการขนส่ง 1

บริการขนส่งทั่วประเทศไทย

1.บริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัท)

2.บริการจัดส่งไวภายใน 6 ชั่วโมง (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัท)

3.บริการจัดส่งทั่วประเทศ

4.บริการขนส่งโดยบริษัทเอกชน (เงื่อนไขขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทที่ขนส่ง)