โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ปลูกพืชได้ทุกฤดู

099 164 2569

เราให้บริการแบบครบวงจร
เป็นที่ปรึกษา นำเข้าเมล็ด
ผลิต-จำหน่ายดิน,
ปุ๋ยเพื่อเพาะปลูกกัญชง

ติดต่อเรา

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap)
ปลูกพืชได้ทุกฤดู

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ย่อมาจาก Evaporative cooling system ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเหมาะสำหรับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี สะดวกในการดูแล สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมถึงลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากแมลงและฝน

ติดต่อเรา

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap)

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ย่อมาจาก Evaporative cooling system ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเหมาะสำหรับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี สะดวกในการดูแล สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมถึงลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากแมลงและฝน

ติดต่อเรา

ภายในมาตรฐาน

หมายถึง ระบบทำความเย็นแบบที่ใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น ดั้นนั้นทำให้ปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสม โดยหลักการทำงาน คือการพาความร้อนจากการระเหยของน้ำ ที่แผงระเหยน้ำ (cooling pad) โดยการใช้พัดลมดูดอากาศจากภายนอก (ความชื้นต่ำ) ไหลผ่านแผงระเหย้ำที่เปียก ความร้อนของอากาศในโรงเรือนจะเป็นความร้อนแฝง (latent heat) เพื่อใช้ในการระเหยของ้ำที่อยู่บนแผง คุณสมบัติของอากาศหลังผ่านแผงระเหยน้ำรวมถึงอากาศบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรือนจะมีอุณหภูมิลดลงและมีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นหลักการทํางานของระบบ

ติดต่อเรา

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap)
ปลูกพืชได้ทุกฤดู

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ย่อมาจาก Evaporative cooling system ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเหมาะสำหรับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี สะดวกในการดูแล สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมถึงลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากแมลงและฝน

เราคือที่ปรึกษาด้านธุรกิจกัญชง

กว่าจะเป็น #โรงเรือนกัญชง ที่ได้รับมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบผ่านโดย ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ

การปลูกพืชสมุนไพรกัญชง

ด้วยการออกแบบ และปลูกสร้างโดยทีมงานมากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญมามากกว่า 20 ปี ทำให้เรา เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในธุรกิจ

ปรึกษาการทำโรงเรือน

ใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูง และทีมงานมากประสบการณ์ รวดเร็ว ปลอดภัย ในการก่อสร้าง ไม่ต้องรอคิวนาน

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap)

ปลูกพืชได้ทุกฤดู

099 164 2569

เราให้บริการแบบ

ครบวงจร

เป็นที่ปรึกษา

นำเข้าเมล็ด

ผลิต-จำหน่ายดิน,

ปุ๋ยเพื่อเพาะปลูกกัญชง

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap)
ปลูกพืชได้ทุกฤดู

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ย่อมาจาก Evaporative cooling system ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเหมาะสำหรับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี สะดวกในการดูแล สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมถึงลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากแมลงและฝน

ติดต่อเรา

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap)

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ย่อมาจาก Evaporative cooling system ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเหมาะสำหรับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี สะดวกในการดูแล สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมถึงลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากแมลงและฝน

ติดต่อเรา

ภายในมาตรฐาน

หมายถึง ระบบทำความเย็นแบบที่ใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น ดั้นนั้นทำให้ปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสม โดยหลักการทำงาน คือการพาความร้อนจากการระเหยของน้ำ ที่แผงระเหยน้ำ (cooling pad) โดยการใช้พัดลมดูดอากาศจากภายนอก (ความชื้นต่ำ) ไหลผ่านแผงระเหย้ำที่เปียก ความร้อนของอากาศในโรงเรือนจะเป็นความร้อนแฝง (latent heat) เพื่อใช้ในการระเหยของ้ำที่อยู่บนแผง คุณสมบัติของอากาศหลังผ่านแผงระเหยน้ำรวมถึงอากาศบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรือนจะมีอุณหภูมิลดลงและมีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นหลักการทํางานของระบบ

ติดต่อเรา

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap)
ปลูกพืชได้ทุกฤดู

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ย่อมาจาก Evaporative cooling system ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเหมาะสำหรับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี สะดวกในการดูแล สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมถึงลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากแมลงและฝน

เราคือที่ปรึกษาด้านธุรกิจกัญชง

กว่าจะเป็น #โรงเรือนกัญชง ที่ได้รับมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบผ่านโดย ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ

การปลูกพืชสมุนไพรกัญชง

ด้วยการออกแบบ และปลูกสร้างโดยทีมงานมากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญมามากกว่า 20 ปี ทำให้เรา เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในธุรกิจ

ปรึกษาการทำโรงเรือน

ใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูง และทีมงานมากประสบการณ์ รวดเร็ว ปลอดภัย ในการก่อสร้าง ไม่ต้องรอคิวนาน

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ปลูกพืชได้ทุกฤดู

099 164 2569

เราให้บริการแบบครบวงจร
เป็นที่ปรึกษา นำเข้าเมล็ด
ผลิต-จำหน่ายดิน,
ปุ๋ยเพื่อเพาะปลูกกัญชง

ติดต่อเรา

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap)
ปลูกพืชได้ทุกฤดู

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ย่อมาจาก Evaporative cooling system ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเหมาะสำหรับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี สะดวกในการดูแล สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมถึงลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากแมลงและฝน

ติดต่อเรา

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap)

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ย่อมาจาก Evaporative cooling system ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเหมาะสำหรับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี สะดวกในการดูแล สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมถึงลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากแมลงและฝน

ติดต่อเรา

ภายในมาตรฐาน

หมายถึง ระบบทำความเย็นแบบที่ใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น ดั้นนั้นทำให้ปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสม โดยหลักการทำงาน คือการพาความร้อนจากการระเหยของน้ำ ที่แผงระเหยน้ำ (cooling pad) โดยการใช้พัดลมดูดอากาศจากภายนอก (ความชื้นต่ำ) ไหลผ่านแผงระเหย้ำที่เปียก ความร้อนของอากาศในโรงเรือนจะเป็นความร้อนแฝง (latent heat) เพื่อใช้ในการระเหยของ้ำที่อยู่บนแผง คุณสมบัติของอากาศหลังผ่านแผงระเหยน้ำรวมถึงอากาศบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรือนจะมีอุณหภูมิลดลงและมีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นหลักการทํางานของระบบ

ติดต่อเรา

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap)
ปลูกพืชได้ทุกฤดู

โรงเรือนอีแว๊ป (Evap) ย่อมาจาก Evaporative cooling system ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเหมาะสำหรับการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี สะดวกในการดูแล สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมถึงลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากแมลงและฝน

เราคือที่ปรึกษาด้านธุรกิจกัญชง

กว่าจะเป็น #โรงเรือนกัญชง ที่ได้รับมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบผ่านโดย ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ

การปลูกพืชสมุนไพรกัญชง

ด้วยการออกแบบ และปลูกสร้างโดยทีมงานมากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญมามากกว่า 20 ปี ทำให้เรา เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในธุรกิจ

ปรึกษาการทำโรงเรือน

ใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพสูง และทีมงานมากประสบการณ์ รวดเร็ว ปลอดภัย ในการก่อสร้าง ไม่ต้องรอคิวนาน